Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenie majątkowe to dobrowolne ubezpieczenie gwarantujące wypłatę odszkodowania w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia Twojej nieruchomości oraz wszystkiego tego, co znajduje się wewnątrz, w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń atmosferycznych, takich jak: pożar, powódź, zalanie, uderzenie pioruna, huragan, grad, śnieg lub lód, zapadanie się ziemi, osuwanie się ziemi a także uderzenie pojazdu mechanicznego lub powietrznego, wybuch.

Warto zabezpieczyć majątek, gdy posiadasz na własność nieruchomość: dom, mieszkanie, garaż wolnostojący, pomieszczenie gospodarcze, małą architekturę, dom w budowie czy domek letniskowy.

Sprawdź oferty naszych ubezpieczycieli.