Ubezpieczenia OC

Ubezpieczenie komunikacyjne OC

Obowiązkowe ubezpieczenie OC pojazdów mechanicznych jest najważniejszą polisą komunikacyjną. To ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z ruchem pojazdu zapewnia poszkodowanemu otrzymanie odszkodowania z tytułu zdarzenia, które zostało spowodowane z winy sprawcy. W zakresie OC wszystkie towarzystwa oferują ubezpieczenie pojazdu na tych samych warunkach określonych ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Ubezpieczenie AC

Dobrowolne ubezpieczenie AutoCasco chroni pojazd mechaniczny od skutków uszkodzenia, zniszczenia i kradzieży. Ubezpieczenie AutoCasco (AC) ma przede wszystkim zrekompensować koszty naprawy pojazdu w przypadku jego uszkodzenia częściowego lub całkowitego – najczęściej wskutek zawinionego przez kierującego zderzenia, kolizji z innym pojazdem lub przedmiotem znajdującym się na zewnątrz / poza pojazdem np. drzewem, ogrodzeniem, budynkiem, zwierzęciem. Ubezpieczenie AC może również obejmować ochronę z tytułu kradzieży pojazdu, jednak w tym celu często należy je rozszerzyć na ryzyko kradzieżowe.

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków należy do grupy ubezpieczeń osobowych, w których ochroną objęte są najcenniejsze dobra, jakimi są życie lub zdrowie człowieka. To dobrowolne ubezpieczenie zapewnia wypłatę odszkodowania w związku z trwałymi następstwami nieszczęśliwych wypadków, powstałych w związku z ruchem pojazdu. Świadczenie finansowe jest wypłacane w razie trwałego uszkodzenia ciała, utraty zdrowia lub śmierci kierowcy albo pasażerów niezależnie od tego, czy kierujący pojazdem ponosi odpowiedzialność za wypadek czy nie. Swoją ochroną ubezpieczenie obejmuje nie tylko wypadki na terenie Polski, ale także za granicą. Chroni wszystkich pasażerów podróżujących pojazdem.

Porównywarka ofert ubezpieczenia OC